Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere matlabda cross validationun kodunu gönderiyorum

    dogrulama=3
    ayirma=size(k_in,2)/dogrulama
    sayac=zeros(dogrulama)
    for i=1:dogrulama
        % i burada art?? miktar?n? temsil ediyor ve sayaca eklenecektir
        %test i?leminden ?ncesi
            k_oncesiegit=[]
            k_oncesi_cins=[]
            for j=1:i*dogrulama-1
                temp=k_oncesiegit
                k_oncesiegit=k_in(:,j)
                k_oncesiegit=horzcat(temp,k_oncesiegit)
                temp=k_oncesi_cins
                k_oncesi_cins=k_out(:,j)
                k_oncesi_cins=horzcat(temp,k_oncesi_cins)
            end
            k_sonrasiegit=[]
            k_sonrasi_cins=[]
            for j=i*dogrulama+ayirma:size(k_in,2)
                temp=k_sonrasiegit
                k_sonrasiegit=k_in(:,j)
                k_sonrasiegit=horzcat(temp,k_sonrasiegit)
                temp=k_sonrasi_cins
                k_sonrasi_cins=k_out(:,j)
                k_sonrasi_cins=horzcat(temp,k_sonrasi_cins)
            end
 k_egitim=[k_oncesiegit,k_sonrasiegit]
            k_cins=[k_oncesi_cins,k_sonrasi_cins]
            nntool
             %% devam?nda test k?mesi gelecek
            %%
            k_test_cins=zeros(size(k_in,1),ayirma)
            k_test=zeros(size(k_in,1),ayirma)
            sayacim=0
            for j=i*dogrulama:i*dogrulama+ayirma
                sayacim=sayacim+1
                k_test(:,sayacim)=k_in(:,j)
                k_test_cins(:,sayacim)=k_out(:,j)
            end
            %#function network

 

    end