Merhaba arkadaşlar bugun sizlere c# ado.net ile sql server databaseye nasıl bağlanılır onu göstermek istiyorum malumunuz girdiğim şirkette .net üzerine bir projeyi yürütmek zorunda kaldım 2 senedir .net yazmıyordum her neyse kodlara gelelim

 SqlConnection baglanti = new SqlConnection(@”Data Source=MACOSSQLEXPRESS;Initial Catalog=Polat8091;Integrated Security=True;”);

    private void BaglantiAc()
    {
        baglanti.Open();
    }
    private void BaglantiKapat()
    {
        baglanti.Close();
    }
    public List<Kullanici> KullaniciListesi(int aracsayisi, int sayfa_numarasi)
    {

        BaglantiAc();
        string query = “select top” + aracsayisi * sayfa_numarasi + “* from Uyeler”;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, baglanti);
        //Create a data reader and Execute the command
        SqlDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();
        List<Kullanici> kullaniciList = new List<Kullanici>();
        if (dataReader != null)
        {
            //Read the data and store them in the list
            while (dataReader.Read())
            {
                Kullanici kullanici = new Kullanici();

                kullanici.id = Convert.ToInt64(dataReader[“id”] + “”);
                kullanici.adi = dataReader[“uye_adi”] + “”;
                kullanici.soyadi = dataReader[“uye_soyadi”] + “”;
                kullanici.e_posta = dataReader[“uye_e_posta”] + “”;
                kullanici.sifre = dataReader[“uye_sifre”] + “”;
                kullanici.tel_no = dataReader[“uye_tel_no”] + “”;
                kullanici.yetki_id = Convert.ToInt32(dataReader[“yetki_id”] + “”);
                kullaniciList.Add(kullanici);
            }

            //close Data Reader
            dataReader.Close();

            //close Connection
            this.BaglantiKapat();

            //return list to be displayed
            return kullaniciList;
        }

        else
        {
            return null;
        }
    }

Bu kodlar bize üye bilgisini getitip listeye atar

    public DataSet MarkaYili()
    {
        SqlDataAdapter verial = new SqlDataAdapter(“select marka_yili from Araclar”, baglanti);
        DataSet ds = new DataSet();
        verial.Fill(ds, “Araclar”);
        return ds;
    }

Bu kod ise datasete atar ki bu bizim dropdownlisti doldurulkene çok işimize yarayacaktır.
    int id;
    public int Son_Arac_id()
    {
        BaglantiAc();
        string query = “select top(1) id from Araclar order by id desc”;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, baglanti);
        //Create a data reader and Execute the command
        SqlDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

        if (dataReader != null)
        {
            //Read the data and store them in the list
            while (dataReader.Read())
            {

                id = Convert.ToInt32(dataReader[“id”] + “”);

            }

            //close Data Reader
            dataReader.Close();

            //close Connection
            this.BaglantiKapat();

            //return list to be displayed
            return id;
        }

        else
        {
            return 0;
        }
    }

    
// Son aracın id sini getiril


        drp_kisi_sayisi.DataSource = araclar.Kisi_Sayisi();
        drp_kisi_sayisi.DataTextField = “sayi”;
        drp_kisi_sayisi.DataValueField = “id”;

        drp_kisi_sayisi.DataBind();

Bu kod ise dropdown listi doldurmamızı saglar
Eger dropdowwnlisttin seçili itemi değiştiğinde bir işlem yapmak istiyorsanız select item eventin yanında <asp:Drop… … daki AutoPostBack=”true”> YAPMANIZ GEREKLİDİR
iyi çalışmalar dilerim
Ramazan CESUR…