Merhaba rakadaşlar bu yazımda sizlere c#da bir dosyayı sıkıştırmakdan bahsedeceğim kodlar ekte vardır

    public static void Compress(FileInfo fi)
    {
        // Get the stream of the source file.
        using (FileStream inFile = fi.OpenRead())
        {
            // Prevent compressing hidden and already compressed files.
            if ((File.GetAttributes(fi.FullName) & FileAttributes.Hidden)
                    != FileAttributes.Hidden & fi.Extension != “.gz”)
            {
                // Create the compressed file.
                using (FileStream outFile = File.Create(fi.FullName + “.gz”))
                {
                    using (GZipStream Compress = new GZipStream(outFile,
                            CompressionMode.Compress))
                    {
                        // Copy the source file into the compression stream.
                        byte[] buffer = new byte[4096];
                        int numRead;
                        while ((numRead = inFile.Read(buffer, 0, buffer.Length)) != 0)
                        {
                            Compress.Write(buffer, 0, numRead);
                        }

                    }
                }
            }
        }
    }

iyi çalışmalar

Ramazan CESUR