C# belirtilen dosya içinde arama yapan kod ekteki gibidir
  int sayac = 0;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            var files = Directory.EnumerateFiles(@”C:UsersmacDesktopNew folder”, “*.*”, SearchOption.AllDirectories)
            .Where(s => s.EndsWith(“.mp3”) || s.EndsWith(“.jpg”)).ToList();
           
            foreach (var item in files)
            {
                if (sayac == 0)
                {
                    lbl_deneme.Text = item;
                }
                else
                    lbl_deneme.Text = “n”+lbl_deneme.Text + item;
                sayac = sayac + 1;
            }
        }
iki satır kod ama hayat kurtarır:)
Ramazan CESUR