Merhaba arkadaşlar bugun sizlere bütün dbyi tarayıp istenen kaydı getiren kodu anlatmak istiyorum

bunun için bir tane cursor kullanmam yeterli oldu
sonra exec komutunu ve 
if exits yapısını bilmem yeterli

declare @aranan_kelime nvarchar(max)
declare @table_name nvarchar(max)
declare @colomn_name sysname
declare tablolar_cursor cursor for

SELECT t.name AS table_name,c.name
FROM sys.tables AS t
INNER JOIN sys.columns c ON t.OBJECT_ID = c.OBJECT_ID
WHERE c.name LIKE ‘%%’
open tablolar_cursor

fetch next from tablolar_cursor into @table_name,@colomn_name
while @@FETCH_STATUS=0
begin
begin try
declare @i int
begin
exec(‘IF EXISTS ( select * from [‘+@table_name+’] where [‘+@colomn_name+’]=’+@aranan_kelime+’)
begin
select * from [‘+@table_name+’]
end
‘)
end
end try
begin catch

end catch
fetch next from tablolar_cursor into @table_name,@colomn_name
end
deallocate tablolar_cursor