Arkadaşlar merhaba bu yazımda sizlerle Aspose Api kullanarak exceli pdf e dönüştüren program yazmış bulunmaktayım kodlar ekte vardır iyi çalışmalar dilerim

İlk başta aspose.cell(Excel) i uygulamamıza nuget manager kullanarak referanslara ekliyoruz ve aşağıda yer alan kodları uygulamamıza ekliyoruz

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Aspose.Cells;
namespace excel2pdf
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            Workbook workbook = new Workbook(openFileDialog1.FileName);
            string name = openFileDialog1.FileName;
            //Implement one page per worksheet option
            PdfSaveOptions pdfSaveOptions = new PdfSaveOptions();
            pdfSaveOptions.OnePagePerSheet = true;

            //Save the PDF file
            workbook.Save(name.Split(‘.’)[0]+”.pdf”, pdfSaveOptions);
            MessageBox.Show(“işlem başarılı”);
       }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            openFileDialog1.ShowDialog();
        }
    }
}

—******* Spire Api ile *********

using Spire.Xls

public void deneme(){
 using (Workbook workbook = new Workbook())
        {
            workbook.LoadFromFile(@”E:G_if.xls”);
            workbook.ConverterSetting.SheetFitToPage = true;
            workbook.SaveToFile(@”E:Gws.pdf”, FileFormat.PDF);
        }

}
Ramazan CESUR